Header Ads

A férj felrúgja felesége felmosóvödrét-amit a nő válaszol,az megdöbbentő!

„Ha meg akarod javítani a világot - mondták -, először az államot kell megjavítani; ha az államot akarod megjavítani, először a családot kell, s ahhoz, hogy a családodat megjavítsd, először javítsd meg magadat!" Lelked erői a „családtagok", élj egységben önmagaddal! Aki önmagával rossz viszonyban él, az másokkal is rossz viszonyba kerül.


A megható történet két teljesen különböző családról szól, akik mindössze nagyon közel laktak egymáshoz.
  Az egyik család lakásában rendszeresek voltak esténként a veszekedések, kiabálások, ajtócsapkodások, a másik család házában viszont legtöbbször béke, nyugalom honolt. Egyik este a veszekedős család felesége így szólt a férjéhez
– Te, menj már át a szomszédokhoz, és derítsd ki, hogy mitől van mindig olyan harmónia, és béke az ő otthonukban.
Hogy addig se legyen veszekedés, a férfi szót fogadott, majd átugrott a szomszédba, az ablak alatt megállt, hátha lát, vagy hall majd valamit. Az asszony éppen az előszoba padlóját súrolta, ám hirtelen átszaladt a konyhába, mert hallott valami zajt. A férj épp a lépcsőről sétált lefelé, azonban nem vette észre a fölmosó vödröt, így megbotlott, és az egész vizet kiborította. Beszaladt a feleség, és így szólt: – Ne haragudj, drágám, az én hibám, hogy ott hagytam a vödröt.
 – Nem, nem, én vagyok a hibás, mert nem néztem szét, mikor lejöttem – válaszolt a férj.
 Ezután megcsókolták egymást, átölelték egymást, és együtt feltakarították a kiömlött vizet. A lelkes, kukucskáló szomszéd, látva a megható jelenetet, elszomorodott Mikor hazament, az asszony már izgatottan várta, és azonnal meg is kérdezte, hogy mit sikerült kiderítenie.
 – Na, mi a titkuk? – faggatózott a kíváncsi asszony.
 – Az, hogy náluk mindenki elismeri, ha hibázott, míg nálunk mindig, mindenkinek igaza van!